BEDRIJFSINFORMATIE EN CONTACT
   
 
OVER HET KANTOOR
PERSOONLIJKE ACHTERGROND VAN YVONNE BATENBURG
VISIE
CONTACT
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   
  OVER HET KANTOOR
   
  Batenburg Mediation & Adviespraktijk is opgericht door
mr. Yvonne H. Batenburg - geregistreerd NMI-mediator
sinds 2003.

Het kantoor heeft ervaring met mediation in zakelijke conflicten
(bij bedrijven, maatschappen, overheid, non-profitorganisaties
en bij de gezondheidszorg), en in conflicten in de privésfeer (relatieproblemen, familie- en burenruzies).

Batenburg Mediation en Adviespraktijk is ook actief in de onderwijs-
sector, niet alleen wat betreft arbeids- en samenwerkingsconflicten,
maar met name ook waar het gaat om mediation bij conflicten tussen leerlingen, i.c. leerling-bemiddeling/peer mediation.
 
Voor workshops, trainingen en begeleiding wordt samengewerkt met  Drs. Carla van Eldik Thieme van Bureau-in-Gesprek uit Amsterdam.
   
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   
   
  PERSOONLIJKE ACHTERGROND VAN YVONNE BATENBURG
   
 
In de loop van mijn leven mocht ik op vele terreinen en in velerlei opzichten kennis en ervaring opdoen. Ik kan daarom op alle
terreinen waarmee ik ooit te maken heb
gehad een mediationaanbod doen.


Tijdens mijn rechtenstudie (1985-1991) schreef ik
een scriptie op het gebied van het gezondheidsrecht.
Sindsdien heb ik met een speciale belangstelling
  de verschillende ontwikkelingen op dit gebied gevolgd.
De problematiek van bedrijfsleven en maatschappen in al haar facetten
ken ik - als voormalig directeur (1991–2002) van een der grote landelijke
advocaten en notarissenkantoren - van binnenuit.
Als fractievoorzitter in de gemeenteraad (2002–2006) heb ik niet alleen
op het politieke vlak diverse functies vervuld en veel ervaring opgedaan,
maar in deze periode ook vele goede en interessante contacten onder-
houden met docenten in het onderwijs en ook concreet studieprojecten
van leerlingen begeleid.
Daarnaast was en ben ik actief in een aantal nationale en internationale
vrijwilligersorganisaties, waaronder o.a. een hulpactie voor Sri-Lankaanse
vissers na de tsunami van 26 december 2004.
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   
   
  VISIE
   
  Deskundigheid en integriteit
  In een conflictsituatie moeten partijen tijdens het mediationproces kunnen vertrouwen op onze deskundige en betrouwbare begeleiding.
Daarom staan deskundigheid en integriteit borg voor de vereiste onafhankelijke en onpartijdige opstelling van de mediator.
   
  Rust en evenwichtig respect in een neutrale omgeving
  De mediation sessies vinden plaats in een rustige en neutrale omgeving, wij scheppen een atmosfeer waarin cliënten zich op hun gemak kunnen voelen. Tijdens het proces bewaken wij een evenwichtige en respectvolle verhouding tussen partijen. Het is onze overtuiging dat dit bijdraagt aan het vinden van de juiste oplossingen in conflictsituaties.
   
  Duidelijke afspraken, ook op langere termijn
  Wij streven ernaar dat cliënten na het beëindigen van de mediation zonder gezichtsverlies naar buiten kunnen treden. In de mediation wordt aan de hand van duidelijke afspraken een basis gelegd om in de toekomst met elkaar een relatie aan te gaan of de bestaande relatie te continueren.
Bij B M&A kijkt men dus verder dan de praktijk van vandaag.
   
  Mogelijk vervolgtraject ná mediation
  Wij huldigen het principe van nazorg. Ook na de vaststellingsovereenkomst geven wij onze cliënten graag die aandacht die zij nodig hebben om problemen bij de uitvoering van de afspraken te helpen voorkomen. Op verzoek van één of beide partijen kan dit gebeuren door middel van coaching of door middel van advies hoe in een bepaalde situatie te handelen. Ook hier geldt dat partijen kunnen vertrouwen op de absolute onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de mediator.
   
  Wij weten wat ons te doen staat!
  Batenburg Mediation & Adviespraktijk hecht aan een duurzame relatie met haar cliënten/opdrachtgevers.
Wij willen een bijdrage leveren aan een wereld met minder strijd, minder stress, te bereiken door meer waardering voor de positieve probleemoplossende eigenschappen in ieder mens. Wij willen cliënten leren deze eigenschappen bij zichzelf te ontdekken en te gebruiken.
 
Ons motto is:
Batenburg Mediation & Adviespraktijk geeft mensen de ruimte!
   
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   
   
  CONTACT
   
  Wilt U nadere informatie over Mediation
en/of Leerlingbemiddeling in het algemeen?
Heeft U behoefte aan directe hulp in een
conflictsituatie?  

Neem dan, telefonisch of schriftelijk,
contact op met Yvonne Batenburg:

T - 010 474 01 22
M - 06 51 26 48 96
F - 010 474 19 33

E-mail:
   
   
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   
 
  KvK Rotterdam nr. 24405959 / BTW nr. NL 092072239.BO1 / Postbank nr. 4491259