MEDIATION ADVIESPRAKTIJK
   
  MEDIATION
  Elke organisatievorm is altijd een "organisatie van mensen", en bij conflicten spelen menselijke factoren dan ook vaak een belangrijke rol!
In zowel het persoonlijke als in het zakelijke leven is het van groot belang hoe men met conflicten omgaat, waarbij niet onderschat mag worden dat in het zakelijke vaak ook het persoonlijke schuil gaat. In onze visie is het juist mediation* die deze beide aspecten tot hun recht kan laten komen.
   
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Meer informatie over ons bedrijf en onze visie kunt u HIER vinden.
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   
  TEGENSTELLINGEN EN CONFLICTEN
  In maatschappelijke verhoudingen tussen mensen en/of instituties kunnen zich in vele schakeringen belangentegenstellingen voordoen.
Veelal weet men die belangen tegenstellingen gezamenlijk wel in een of andere vorm te overbruggen.
Lukt dat echter niet kan er een conflict ontstaan. Conflicten kunnen escaleren waardoor het voor partijen steeds moeilijker wordt om uit zo’n conflictsituatie te komen.
   
  ONDERHANDELEN
  De weg waarlangs partijen een belangentegenstelling weten te overbruggen houdt veelal enige vorm van onderhandelen in.
Kenmerkend voor onderhandelen is dat partijen gezamenlijk proberen eruit
te komen.
Als dergelijke onderhandelingen niet op gang komen of niet tot een resultaat leiden, dan kunnen partijen besluiten om een onafhankelijke, neutrale derde partij in te schakelen om het proces te begeleiden - de mediator.
   
  HET PROCES VAN MEDIATION
  Voor het proces van mediation is belangrijk dat de onderhandelingen tussen en door partijen niet meer gaan om een strijd over standpunten, maar om
de achterliggende belangen. Vaak is het mogelijk om onderhandelingen niet uit te werken in de richting van winnen/verliezen, maar in de richting van win/win.
Zo wordt onderhandelen een speurtocht naar een goede oplossing voor beide partijen.
De mediator beschikt over het talent en de kennis en vaardigheden om partijen te begeleiden bij deze speurtocht.
   
  HET RESULTAAT VAN MEDIATION
  Bij mediation is het resultaat van deze speurtocht een overeenkomst of een vergelijk tussen partijen, waar zij zich aan gebonden achten uit eigen vrije wil.
   
  DE VOORDELEN VAN MEDIATION
  Partijen kiezen gezamenlijk een oplossing voor hun conflict.
Ze komen er gezamenlijk uit en daardoor is het waarschijnlijk dat partijen in de toekomst ook wat makkelijker uit hun toekomstige geschilpunten komen.

Mediation is daarom ook een investering in de relatie tussen partijen.

Mediation vormt een creatieve oplossing voor conflicten en voor het over-bruggen van belangentegenstellingen.
   
  VERTROUWEN OP KWALITEIT
   
  Mediation is vakwerk
 

Als NMI geregistreerd mediator koppelt Yvonne Batenburg jarenlange persoonlijke ervaring opgedaan in diverse functies: in het bedrijfsleven, bij
de overheid, in de politiek, en aan praktijkervaring met mediationactiviteiten
in de profit- en in de non-profit sector.
Kennis van zaken, levenservaring, discretie, integriteit en respectvolle behandeling van cliënten staan garant voor een deskundige begeleiding
van het mediation proces.

De Stichting Nederlands Mediation Instituut NMI fungeert als een landelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Op de mediation is het NMI-mediationreglement van toepassing, NMI geregistreerde mediators zijn onderworpen aan gedragsregels, een klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht.
   
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
   
  INFORMATIE
  Voor nadere informatie over Mediation in het algemeen, over Leerlingbemid-deling of over Juridisch Advies, óf heeft U behoefte aan directe hulp in een conflictsituatie, neem dan schriftelijk of telefonisch contact op.
   
  *) DEFINITIE MEDIATION
   
 
Het begrip Mediation is afkomstig uit de Angelsaksische wereld en er bestaat niet echt een bevredigende vertaling voor deze term.
In het Nederlandse taalgebruik wordt dus dezelfde term gebruikt, maar soms wordt naast het woord Mediation ook het woord “bemiddeling” gehanteerd.
Het woord ‘bemiddeling’ heeft echter een veel bredere betekenis dan dat wat met Mediation wordt bedoeld.

De meest gangbare definitie van het begrip Mediation luidt:
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.


--------------------------------------------------

Bron: Handboek Mediation, ed. 2003 Sdu.
   
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *